Home » »Bild 1. Ramp upp till utkiksplats.
Bild 2. Utifrån. Ser ni katten?

Seattle, USA.
Foto: Tom Harpel

0 Kommentare:

Kommentar veröffentlichen